Privacybeleid


Dit privacybeleid is van toepassing op CHIMP. CHIMP is ontwikkeld door Foryard Studio Amsterdam B.V. In dit document proberen wij zo duidelijk mogelijk aan te geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en met welk doel wij deze verwerken.

Persoonsgegevens

Voor de functionering van CHIMP verwerken wij uw persoonsgegevens. Het merendeel van deze gegevens slaan wij alleen lokaal op. Sommige gegevens delen wij met externe diensten, hierbij gaat het altijd om een minimale hoeveelheid persoonsgegevens.

Naam/type Doel van verwerking Gedeeld met
name Gebruikersprofiel Mailgun
nickname Gebruikersprofiel Mailgun
email Authenticatie Mailgun
remember_token Her-authenticatie n.v.t.
profile_pictures Gebruikersprofiel Amazon S3
activityLogs Logboek n.v.t.
organizations Autorisatie n.v.t.
roles Autorisatie n.v.t.
settings Gebruikersinstellingen n.v.t.
posts Gebruikerscontent Algolia
visits Gebruikerscontent n.v.t.
votes Gebruikerscontent n.v.t.
comments Gebruikerscontent Algolia

Iedere actie die u uitvoert bij CHIMP slaan wij op in het logboek. Hierbij registreren wij uw IP-adres, browser-agent en de URI.

Dataretentie

Voor de continuïteit van CHIMP zijn wij genoodzaakt alle gegevens te back-uppen. Het kan daardoor voorkomen dat gegevens die u heeft verwijderd toch nog bestaan in een back-up. Omdat wij deze back-ups uitsluitend gebruiken om te herstellen van dataverlies schatten wij de kans klein dat reeds verwijderde gegevens onverhoopt terecht komen op een productieomgeving. Bij het herstellen van dataverlies zullen wij alle gebruikers op de hoogte stellen.

Back-up strategie

Alle back-ups bewaren wij minimaal 7 dagen. Alle dagelijkse back-ups bewaren wij maximaal 16 dagen. Alle wekelijkse back-ups bewaren wij maximaal 8 weken. Alle maandelijkse back-ups bewaren wij maximaal 4 maanden. Alle jaarlijkse back-ups bewaren wij maximaal 2 jaar.

De meest recente back-up bewaren wij tot de bovenstaande strategie in werking treedt.

Externe diensten

Voor de functionering van CHIMP gebruiken wij externe diensten.

Naam Reden
Mailgun Verzenden van e-mails
Algolia Doorzoeken van gebruikerscontent
Amazon S3 Gebruikerscontent en back-ups
Intercom Ondersteuning

Cookies

Voor de functionering van CHIMP gebruiken wij drie cookies.

Naam Reden
chimp Authenticatie
remember_web_* Her-authenticatie
XSRF_TOKEN Verificatie

Uw rechten

U heeft het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, rectificatie en aanvulling. Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Indien u gebruikt wilt maken van de laatste twee rechten zal dit leiden tot de verwijdering van uw gegevens omdat wij enkel vanwege functionele doeleinden persoonsgegevens verwerken.

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

Sander de Vos